Er bompris/priser inkludert i prisen?

Nei, veier med bompris er ikke inkudert. Noen  reisemål har valgmulige tollbelagte veier, så hvis du ønsker å benytte disse veimulighetene, informer sjaføren din, og han vil  legge dette til på den avtalte prisen.