Cheap Malaga Airport Transfers

Regler & Villkor

SYFTE

Välkommen till Cheap Malga Airport Transfers. Dessa användningsvillkor (”Villkor”) gäller för din tillgång till och användning av Cheap Malaga Airport Transfersmärkta webbsidor och dess egna webbsida (från och med nu ”webbsidan”). Webbsidan erbjuds för att gynna kunderna med reseinformation, service och / eller göra giltiga bokningar av en privat Malaga taxiservice. Cheap Malga Airport Transfers erbjuder främst taxi överföringstjänster. Hänvisningar till ”du” och ”din” och ”passagerare I dessa bokningsvillkor inkluderar den person som anges på bokningen och alla andra personer för vars räkning en bokning görs.

 

WEBBSIDANS ANVÄNDNING

Din användning av webbsidan förutsätter att

 • (I) du är minst arton år;
 • (II) du har rätt och behörighet att ingå en rättslig förpliktelse;
 • (III) du accepterar villkoren;
 • (IV) du kommer endast att använda webbsidan för att göra giltiga bokningar för dig eller för en annan person som känner till dessa villkor;
 • (V) alla uppgifter du ger är sanning, korrekta, aktuella och fullständiga;
 • (VI) du övervakar och är helt ansvarig för all användning av ditt konto.

 

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Alla Cheap Malga Airport Transfers data och information tillhör oss eller våra leverantörer. Detta omfattar priser, och /eller tillgång till resor, plus våra informatiska medel  som används för att ge denna information. Det är underförstått att du kopierar din resplan som bokats via vår webbsida. Du får inte ändra, kopiera, dela ut, dela med, reproducera, publicera, göra plagiat, eller sälja någon information, mjukvara, eller uppgift som inhämtats från vår webbsida. Dessutom accepterar du att du inte:

 • använder webbsidan för något handels-ändamål;
 • gör någon hypotetisk, falsk eller bedräglig bokning;
 • använder någon robot, spindel, eller andra medel för något ändamål;
 • vidtar någon åtgärd som innebär en orimlig belastning av vår infrastruktur;
 • djuplänkar till någon del av webbsidan; eller
 • ”Replikera” eller på annat sätt bädda in någon del av webbsidan i någon annan webbsida, mobilapplikation, produkt eller service.

 

BOKNINGSPROCEDUR

Genom att göra en bokning med cheapmalagaairporttransfers.com online, via telefon eller via e-mail, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar dessa villkor.

När bokningen har blivit gjord, får du ett e-mail meddelande med information från vårt boknings kontor, så att du kan kolla dina personuppgifter och att de bokade tjänsterna är korrekta.

 

ÄNDRINGAR AVBESTÄLLNINGAR

Skulle något av de angivna data vid bokningen vara fel, är det möjligt att ändra dessa misstag eller avbeställa bokningen genom att svara på mottagna e-mailen. Avbokningen orsakar inte någon kostnad för passageraren så länge tjänsten avbeställs minst 12 timmar före bokade transferens avhämtningstid.

Om du vill ändra din avhämtnings tid mindre än 24 timmar före avresan, bör du kontakta cheapmalagaairporttransfers.com kontor på följande nummer eller via e-mail. Vi kan inte garantera att din tidändring accepteras. Vi kommer att meddela tjänsteleverantören och de har rätt att neka eller avbeställa beroende på deras arbetsschema för den dagen. Vi kan inte garantera att vi hinner förse dig med en annan tjänsteleverantör med så kort varsel. Var vänlig och kolla att alla detaljer i din bokning är korrekta.

0034 678529572 (vi talar engelska)

0044 (0) 1216631130

info@cheapmalagaairporttransfers.com

Cheap Malga Airport Transfers kommer att göra sitt bästa för att hitta och åtgärda eventuella fel. Det kan dock finnas tillfällen då uppenbara fel kan uppstå, såsom priset eller någon annan detalj som visas vara felaktigt. I dessa fall förbehåller sig cheapmalagaairporttransfers.com rätten att avbeställa denna bokning och kunden slipper något ansvar i detta avsende.

 

REGLER OCH FÖRBEHÅLL

Vissa tredjepartsleverantörer som genomför vissa verksamheter eller tjänster kan begära att du accepterar deras ansvarsdokument innan den erbjudna tjänsten och / eller aktiviteten som de genomför. Skulle du inte acceptera att du förstår leverantörens regler och förbehåll, kan det orsaka uppsägningen av din bokning och /eller att du nekas tillgång till de valda resetjänster och eventuella tillbaksbetalningar. Läs dessa ytterligare villkor noggrant.

 

SEKRETESSPOLICY

Se billiga Malaga flygplats Transfer sekretesspolicy i www.cheapmalagaairporttransfers.com / privacypolicy för att veta hur information om webbsidans brukare samlas in, används och delas med.

 

ANSVARSFRISKRIVNING

Information: I informationen vi publicerar på vår webbsida kan ibland uppstå fel, såsom prissättnings fel. www.cheapmalagaairporttransfers.com frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel i samband med informationen publicerad på vår webbsida. Dessutom undanhåller vi oss rätten att rätta eventuella prissättningsfel. Vi och erbjuder möjligheten att behålla bokningen till rätt pris. Cheap Malaga Airport Transfers ger dig också möjligheten att avboka utan kostnad.

Virus: Cheap Malaga Airport Transfers och förbundna leverantörer garanterar inte att all information, programvara, produkter och tjänster är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Leverantörer: De tredjepartsleverantörer som erbjuder resor eller andra tjänster på Cheap Malaga Airport Transfers Webbsida är oberoende entreprenörer och inte agenter eller anställda av Cheap Malaga Airport Transfers. Därför är vi inte ansvariga för några fel, utelämnanden, garantier, eller försummelser från tredjepartsleverantörer. Cheap Malaga Airport Transfers tar inget ansvar och kommer inte att göra någon återbetalning vid eventuella förseningar, inställningar, överbokningar, strejkar eller problem som orsakas av väderförhållanden som hindrar att köra dig till din begärda destination, på grund av vägar som inte är lämpliga för fordonen, eller andra orsaker som ligger utom vår direkta kontroll. Vi tar inget ansvar för eventuella extra kostnader, utelämnanden, förseningar, ombokningar orsakade av handlingar av någon regering eller myndighet.

cheapmalagaairporttransfers.com begränsar sig endast till att informera brukaren beträffande specifika tjänsterbjudanden av utomstående företag (leverantörer), plus att hantera bokningar av dessa tjänster. Transferbokningar gjorda av brukaren kommer att kontrakteras till ett persontransportföretag (leverantör). Därför tar cheapmalagaairporttransfers.com inget ansvar för frågor beträffande tjänsternas genomföring, såsom:

 • Försvunnet eller skadat bagage.
 • Bristande punktlighet.
 • Förändringar i bokade servicen.
 • Problem eller olyckor som inträffar under resan.

I dessa fall kommer endast persontransportföretaget (leverantör)  som genomför servicen vara ansvarig . Skulle en kund behöva det, förser cheapmalagaairporttransfers.com alla nödvändiga data av transportföretaget (leverantör), så att kunden kan ställa fordran som han anser lämpliga.

 

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara och gottgöra Cheap Malaga Airport Transfers och / eller dess respektive leverantörer och deras agenter från alla anspråk, förluster, skador eller andra kostnader eller utgifter av något slag, inklusive rimliga juridiska och redovisningsavgifter, som någon tredje part skulle kräva till följd av:

 1. ditt brott mot dessa regler och villkor;
 2. ditt brott mot eventuella tjänster från en tredje part;
 3. Din användning av webbsidan.

 

TILLGÄNGLIG SOFTWARE I WEBSIDANS TJÄNSTER

All programvara som finns tillgänglig genom webbsidans tjänster är skyddad med äganderätt av Cheap Malaga Airport Transfers och /eller våra anslutna leverantörer. Vi kan begära att du undertecknar ett licensavtal för slutbrukare. Du kan inte installera eller använda vår egenutvecklade programvara om du inte först godkänner villkoren i licensavtalet. Skulle du finna programvara tillgänglig utan licensavtal, innebär det att vi ger er som brukare en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar licens att ladda ner, installera och använda programvaran. För juridiska ändamål ägs all programvara av Cheap Malaga Airport Transfers och /eller våra anslutna leverantörer, och skyddas av upphovsrättslag och internationella avtal. All kopiering eller distribution av programvaran är uttryckligen förbjuden och kan orsaka allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga konsekvenser. Överträdare kommer att åtalas i största möjliga utsträckning. Det är förbjudet att kopiera programvaran till någon annan server.

Som närmare beskrivet i Cheap Malaga Airport Transfers sekretesspolicy, kommer servicen automatiskt spara en liten mängd data för informationssyfte, såsom din användning av servicen, vilket innehåll du läser, och tekniska fel eller problem som servicen kan finna under din användning. Genom att använda servicen godkänner och tillåter du automatiska insamlingen av denna information.

 

LÄNKAR TILL TREDJEPARTS SIDOR

Webbsidan kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter än Cheap Malaga Airport Transfers. Vår integration av hyperlänkar till andra webbsidor innebär inte att vi stödjer den länkade webbsidan.

Dessa hyperlänkar ställs till förfogande endast som referens. Vi kontrollerar inte dessa webbsidor som sådana. Det är upp till dig att vidta åtgärder för att se till att länkarna du väljer är fria från virus, fel eller andra destruktiva väsen.

 

VALUTAOMVANDLARE

Du har valutaomvandlare tillgängliga online. Vi kontrollerar inte att omräkningskurserna är korrekta. Dessa omräkningskurser kan variera. Enda ändamålet att Cheap Malaga Airport Transfers ger tillgång till denna information är för ditt personliga bruk. Därför föreslår vi att du kollar datumet då valutan senast uppdaterades på valutaomvandlaren.

 

BANK- OCH KREDITKORTS- AVGIFTER

Alla cheapmalagaairporttransfers.com priser är fasta priser och betalas direkt till den tilldelade chauffören vid ankomst till din destination. Skulle du begära att betala via banköverföring, kan cheapmalagaairporttransfers.com ge dig faktura.  Men var medveten om att de flesta banker tar avgifter för internationella överföringar. Växelkursen och överförningsavgiften bestäms av banken samma dag som överföringen äger rum. Skulle du ha frågor beträffande dessa avgifter och /eller växelkursen, så kontakta din bank.

 

TILLGÄNGLIGHET TILL SERVICEN

Vi är tillåtna, på uppdrag av tjänsteleverantören, att avvisa din beställning. Vi kan inte garantera att framgångsrikt tilldela en tjänsteleverantör till varje bokningsförfrågan. I den osannolika händelsen att vi inte skulle kunna stå till förfogande för din bokningsförfrågan, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt.

Vår onlinebokning service tillhandahålls endast under villkoret att den är genomförbar. Vi ger inget garanti eller utfästelse att produkten är tillgänglig, varken uttryckligt eller underförstått.

 

VÄNTETID OCH NÖDKONTAKT

På dagen som transferen ska äga rum kommer chauffören att vänta på avtalade avhämtningspunkt på flygplatsen maximalt 60 minuter från flygets ankomst (denna bekräftas av kunden). Väntetiden från någon annan punkt begränsas till 15 minuter efter avtalad tid.

I den osannolika händelsen att du inte kan hitta föraren vid mötesplatsen, eller om du blir försenad i tullen, invandringskontrollen, bagage avhämtningen eller har förlorat bagaget, är det ditt ansvar att ringa nödnumret som är angivet i vår e-mailbekräftelse för att kontakta med chauffören och försäkra dig att han väntar på dig.

Om du inte ringer till nödnumret inom 60 minuter från flygets landning för flygplats avhämtningar, och inom 15 minuter efter avtalad tid för icke-flygplats avhämtningar, och tjänsteleverantören inte är informerad om problemet, kommer tjänsten att anses som avbeställd och chauffören att lämna mötesplatsen.

 

Bagage

Var vänlig och meddela oss vid bokningen om du vill resa med övervikts bagage. Detta är för att försäkra oss att valda fordonet är lämplig och att du och dit bagage passar i det. Passageraren är ansvarig för alla kostnader om ytterligare fordon måste tillkallas för att överskottsbagage eller överdimensionerade bagage som han inte har informerat.

 

SPECIELLA ÖNSKEMÅL, RESETID OCH FORDON

Under bokningsprocessen kan du begära extra tjänster. Vi kommer att vidarebefordra alla sådana förfrågningar till leverantören, men vi kan inte garantera att de kommer att uppfyllas och vi har inget ansvar gentemot dig om de inte skulle bli uppfyllda. Baby /barnstolar kommer att ges om begäran har ställts på bokningsblanketten eller huvudkontoret har meddelats. Det kan dock finnas sällsynta fall när sådana säten inte kan medföras på grund av en oförutsedda sista ögonblicks fordonsväxel. Alla barnstolar är gratis.

Avståndet och resans förutsedda tid är för planeringsändamål. Det kan hända att vägarbeten, trafik, vädertillstånd eller andra händelser kan leda till att reseomständigheterna inte längre är samma som publicerade informationen. Du bör planera din resa anpassad till dessa omständigheter.

Bilder av fordon och modeller som visas på cheapmalagaairporttransfers.com webbsida är endast avsedda för illustration, och cheapmalagaairporttransfers.com garanterar inte att det är just det avbildade fordonet som tjänsteleverantören kommer att tilldela dig.

 

OFÖRUTSEDDA OMSTÄNDIGHETER

Cheap Malaga Airport Transfers och tjänsteleverantören är inte ansvariga för förseningar, förändringar eller inställd service på grund av oförutsedda omständigheter, eller omständigheter som tjänsteleverantören inte kan förutse eller kontrollera, tredje persons olyckor på transfersrutten, poliskontroller, terroristdåd, extrema väderförhållanden som orsakar vägblockeringar eller att vägar inte längre lämpar sig för biltrafik, etc.

Din registrering i vår webbsida uppfattas som ett godkännande av dessa villkor.